About kennel Goldbite

Kennelnavnet Goldbite ble registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) i 2012.
Vårt ønske er å bidra med stabile, friske og arbeidsvillige hollendere. 
Helse og mentalitet vektlegges høyt, og selvfølgelig også arbeidskapasitet.

Vårt mål er at hundene fra kennelen skal egne seg til både tjeneste og ulike hundesporter.  

Hund for hvem?

En korthåret Hollandsk Gjeterhund er en aktiv hund som trenger å arbeide! Du må derfor kunne gi hunden mulighet for å arbeide innen bruksarbeid og/eller tjeneste. Vi anser også at det er nødvendig at du har erfaring med hund før du skaffer deg denne type hund.

Våre krav på valpekjøper
Valpekjøpere forplikter seg til å røntge hundene for HD, AD og rygg innen de er 24 mndr.
Valpekjøpere forplikter seg også til å delta på Mentalbeskrivelse (MH) som vi inviterer til. (Den er det store muligheter for at vil foregå i Sverige, så man må  regne med litt reisevei).

Vi forventer også at du rapporterer jevnlig til oss om hundens utvikling, og informerer oss om skader/sykdommer, både de som anses som mulig arvelige og andre.

Hva kan kennel Goldbite tilby?   
Valpene leveres veterinærbesiktet, avmasket, forhåndsregistrert i NKK og chippet.
Vi har lang erfaring med hund, og selvsagt deler vi gjerne vår kunnskap.
Vi følger NKK sine etiske grunnregler for avl.

Innehavere:
Innehaverene av Kennel Goldbite er Elin Anett Hagen  &  Anne-Gry Øyeflaten

Lokalisert: 
I Norge, nær Sarpsborg. 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/goldbite/  
Instagram: @Kennel-Goldbite (Elin)

Kennel Goldbite   –   Norway

English text (short version)
The Kennel is registered in the Norwegian Kennel Club (NKK).
Our aim is to breed good and healthy dogs, with great working ability!

Our goal is that the dogs can be used as service dogs (police, military) as well as sports (search, rescue, ringsport, IPO, obedience). 
Our puppies have FCI papers.

We expect you to work with your dog, and that you do health check on your dog before he/she is 24 months. The health check include X-ray of Hips (HD), elbows (AA) and Back (spondylosis/LTV). We also would like you to come to our mental test that we arr for the litter (probably in Sweden).

The kennel is located in Skjeberg – Norway (near Oslo)

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close