Breeding plans

Vårt C kull ble født i 2021.
Våre planer om neste kull er ikke helt klare ennå, men hold utkikk på FB siden vår. 🙂

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close