Brindle Apollo

Brindle Apollo “Rektor”

(e: PH Havrevingens Eros / u: IPO 3 Havrevingens Is)
Helse: HD A, ED 0, LTV 0, Spondylose 0.
Født: 2016, Norsk Utstillingschampion, Kåringsprøve.
MH – protokoll HER

Apollo er en sosial og uredd hund, med mye sjarm. Han er nysgjerrig, energisk, og glad i å arbeide. Veldig god kapasitet innen søk, og i sporet viser han en stor evne til konsentrasjon og nøyaktighet.

Apollo er fra ett kull på 8 valper, og alle er rønget fri for HD og AD. 6 av hans søsken har også gjort MH i Sverige.

Apollo er etter politihunden Havrevingens Eros og IPO3 Havrevingens Is. Lengre bak i stamtavlen finner vi flere kjente hunder. Å få muligheten til å bruke ham på Atesla er for oss litt som å gå tilbake til “røttene” – med dobling på bl.annet Holland Excellent v Le Dobry (pappa til Havrevingens Ambra/Aya/Arda m.fl.). I stamtavlen finner vi også andre fantastiske hunder som Arko v D Wolfssklauw (Svensk Mester i skydd x 4 m.m),Tam-Tam des fonds de Gueule og flere andre. Bare titt HER

Eier forteller dette om Apollo:
Apollo, til daglig kaldt Rector, er en sosial sterk hund. Han er nysgjerrig, sosial, og uredd i enhver sosial situasjon. Han er håndterbar, og trygg i forhold til mennesker og andre dyr. Rektor er en «high» drive hund, med meget høye drifts verdier. Han er morsom å jobbe med siden han er en evighetsmaskin. Han trives meget godt i søksarbeid, som felt, spor, id, forfølgelse, og innvendige søk. Dette er et arbeid som faller seg meget godt for denne hunden. Søk generelt er naturlig for denne hunden.
I øvelser som rundering er det heller ingen brems. Han arbeider i en kombinasjon av jakt, drift, og det sosiale. I gruppe C, IGP, ligger han meget høyt i drift, men veksler allikevel godt i bytte, og jakt. Han tar ikke frem noe form for usikkerhet, eller aggresjon. Han sitter trygt i dette arbeidet. Han arbeider godt i lydighet og har godt samarbeide med hundefører. Han ligger også her i høy drift, men har det sosiale samarbeide når dette blir trigget. Hunden er optimal som konkurranse hund som har en meget fin «av knapp» i familie og sosiale situasjoner.

BRINDLE APOLLODato: 6.8.2017Beskriver:Barbro Kamleitner
Kod12345
1aAvvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 4/3,9Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1bFöljer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta momentFöljer med motvilligt.Följer med, men är inte engagerad i testledaren.Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 4/3,5Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1cAvvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.Accepterar hantering.Accepterar, svarar med kontaktbeteende. 4/3,2Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2aLeker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt.Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 5/4,5
2bGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna. 3/4,1Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2cGriper inte.Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. 3/4,2Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a2Startar inte.Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. 4/3,5Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b2Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.Griper inte, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 3/3,6Griper direkt, släpper.Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. 4/3,4Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5aEngageras inte av figuranten.Kontroll, avbrott förekommer.Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. 5/3,4
5bVisar inga hotbeteenden. 1/1,3Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.Visar flera hotbeteenden under momentets första del.Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5cGår inte fram till figuranten.Går fram när figuranten är aktiv på linjen. 2/3,8Går fram till den dolda men talande figuranten.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5dVisar inget intresse.Leker inte, men visar intresse.Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 5/4,1
5eVisar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. 4/2,8Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6aStannar inte eller kort stopp. 1/2,7Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
6bVisar inga hotbeteenden. 1/1,9Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6cGår fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp. 5/3,6
6dIngen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,3Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6eVisar inget intresse.Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälleStannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. 5/1,8
7aStannar inte eller kort stopp. 1/2,5Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
7bGår inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.Går fram till skramlet utan hjälp 5/4,4
7cIngen tempoförändring eller undanmanöver. 1/1,1Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7dVisar inget intresse. 1/1,5Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8aVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden. 2/2,3Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8bEnstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inteTittar mot spökena då och då.Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan . 3/3,7Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8cUppehåller sig framför eller bredvid föraren.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. 2/2,3Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8dGår framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.Går fram till fig. när föraren står bredvid.Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.Går fram till fig. utan hjälp. 5/3,8
8eAvvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.Besvarar kontakten från figuranten.Tar själv kontakt med figuranten. 4/3,6Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9aLeker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker.Startar snabbt, leker aktivt.Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 5/4,4
9bGriper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet.Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen. 4/4,0Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. 3/1,4Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close